Endüstri 4.0
ve Akıllı Fabrikalar

Endüstri 4.0
ve Akıllı Fabrikalar

Endüstri 4.0
ve Akıllı Fabrikalar

İzlenebilirlik

İzlenebilirlik

İzlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Arrow
Arrow
Slider

QUAD Bireysel Değişim ve Dönüşüm Modeli

Holistik (bütünleşik bireysel problem çözümleri) Düşünce; Evrendeki her şeyin aynı bütünün parçaları olduklarını, birbirinden haberdar olarak tek bir sistem şeklinde hareket ettiklerini ve birbirleriyle ilişki, iletişim ve etkileşim içinde bulunduklarını ortaya koyar.

Kurumsal Değişim ve Dönüşüm Modeli

Herkesin elinde bulunan akıllı telefonlar ve sürekli internet bağlantısının yarattığı fırsatları doğru kullanmak, firmaların dijitalleşme değişimini gerçekleştirmesi sayesinde yarattığı değer üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. ABD’deki MIT Üniversitesi’nde yapıldığı belirtilen bir çalışma bu süreci gerçekleştiren firmaların katma değer ve karlılık yaratmada ortalama %26 daha verimli ve başarılı olduklarını ortaya koymaktadır.

6 Sigma - DMAIC bir problem çözme modelidir...

MYDA Danışmanlık; olarak üst yönetim tarafından danışmanlık hizmeti adına tanımlanan problemin çözülmesi için yaklaşım olarak 6 Sigma DMAIC metodolojisi kullanmaktayız. DMAIC Metodu için, alet çantasında bulunan çeşitli yöntemleri ve bu yöntemlerin kullanılmasına ilişkin yol haritalarını içeren problem çözme yaklaşımı da denilmektedir.

Üyeliklerimiz

MYK yönetim danışmanlığı ve koçluk meslek yüksek kurulu tarafından bir meslek olarak kabul edilmiştir.