Derya ALDAŞ Kimdir?

1999 yılında Endüstri Mühendisliği mezuniyetinin ardından Kale Holding’e bağlı Kaleporselen’de “Üretim Planlama Departmanı”’nda REFA/Alman standardı tabanlı kurumiçi eğitim dokümanlarının hazırlanmasına dair tüm aşamalarda görev alarak çalışma hayatına başladı. O yıl yeni kurulan aynı Holding’e bağlı Kaledata Bilgi Sistemleri A.Ş.’de ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sisteminin KALEKİM A.Ş. için kurgulanması sürecinde çalışmalarda bulundu. ERP sistem algoritması tamamlandığında, bu kurgunun Kalekim A.Ş.’ye adaptasyon ve uygulama sürecini gerçekleştirmek üzere Kalekim A.Ş.’de Mühendislik Hizmetleri Sorumlusu olarak göreve başladı. 1 yıl sonra Kalekim A.Ş.’ye bağlı tüm fabrikaların “Üretim Planlama ve Kontrol Sorumlusu” olarak görevine devam etti. Ve ardından 6 Sigma eğitimini tamamlayarak, 3 yıl boyunca 6 Sigma Karakuşakolarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında Türkiye’de ilk kez Kalekim A.Ş.’nin uyguladığı Paletsiz Paletleme Sisteminin yapılandırılması, tamamlanması ve hizmete alınması süreçlerinde bilfiil görev aldı. Bu hizmetlerinin sonunda 2 yıl daha KALEKİM A.Ş.’de Lojistik ve Planlama Şefi görevine devam ederek bu kurumdaki çalışmalarını tamamladı.

Ve 2007 yılında Endüstriyel Otomasyon sektörüne geçiş yaptı. BEST A.Ş.’de Maliyet ve Kalite Planlama Müdürü olarak göreve başladı. Bu kurumda 5 yıl boyunca muhasebe, finans, ithalat, kalite yönetimi ve insan kaynakları departmanlarının kurulması ve yapılandırılmasını gerçekleştirdi. Bu görevin ardından 2011 yılında kurulan aynı gruba bağlı İleri Kontrol A.Ş.’de 4 yıl boyunca Genel Müdürlük yaptı. Genel Müdürlüğü esnasında tüm grup şirketlerinin Finans ve İthalat Koordinatörlüğünü deüstlendi. Tüm bu çalışmalarının ardından grup şirketlerinin yabancı bir firmaya satılmasıyla o sürecin Yönetiminde Danışman olarak destek verdi. Nitekim Kurumsal iş hayatında yürüttüğü tüm bu çalışmalar hali hazırda devam ettiği Yönetim Danışmanlığı mesleğinin temellerini oluşturdu. Ve 2014 yılında, 6 Sigma üzerine temellendirdiği Kurumsal Sistem Oluşturma (İzlenilebilir, Raporlanabilir, Sürdürülebilir olmak kaydı ile) ve Yeniden Yapılandırma alanlarında hizmet veren MYDA Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri şirketini kurdu. Yönetim Danışmanlığı hizmetinin yanı sıra İşletme Koçluğu ve Kurumsal Eğitim Hizmetlerine de halen devam etmektedir.