Yönetim Danışmanlığı

Danışmak, bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek, müracaat etmek; danışman, bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse (TDK) anlamına gelir.

Bu tanımlardan çıkarılabileceği gibi danışmanlık iki yönlü bir etkileşimdir; arama, verme ve yardım alma sürecidir. Danışmanlık ile, danışmana başvuran bir kişiye, gruba, örgüte ya da daha büyük bir sisteme karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmeleri ve değişim çabalarının üstesinden gelebilmeleri için iç ve dış kaynakları harekete geçirerek yardım edebilmek amaçlanır (Lippitt&Lippitt, 1986).

Yönetim danışmanlığı, müşteri kurumun yönetsel sorunlarını belirlemek, bu sorunları analiz etmek, sorunlara çözüm önerileri getirmek, çözümlerin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek üzere özel olarak yetiştirilen ve gerekli niteliklere sahip olan kişilerce, nesnel ve bağımsız bir tutumla, kurumlara sözleşme karşılığı sunulan tavsiye hizmeti (Greiner ve Metzger, 1983) olarak tanımlanabilir.

Bu tanıma, bu hizmetin özel ve kamu sektörü kuruluşlarında yapıcı bir değişim gerçekleştirerek (Barkus III ve Wilkinson; 1986) örgütsel performansı artırmaya yönelik olduğu (Kubr;1996), süreklilik arz etmediği ya da uzun dönemli olmadığı ve çeşitli araştırma, inceleme ve eğitsel çalışmaları içerdiği (Arıkbay,1993) eklenebilir.

Yönetim Danışmanları Derneği (YDD), tanımında yönetim danışmanlığının konusuna da yer vererek bu danışmanlığın; iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunları araştırmak, belirlemek ve uygun önerileri geliştirerek bu önerilerin uygulanma sürecine destek vermeyi içeren hizmet olduğunu belirtmektedir.

Özetle yönetim danışmanlığı, “kamu sektöründe ya da özel sektörde faaliyet gösteren bir organizasyona, belli bir zaman aralığında, yönetim fonksiyonları, stratejiler, organizasyonel yapı, süreçler ve kullanılan yöntemler gibi konularda, yapıcı bir değişimi gerçekleştirmek üzere organizasyondaki sorun alanlarının belirlenmesi ve analiz edilmesi, uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi, talep edildiği takdirde önerilerden birinin müşteri organizasyonu ile mutabakat içinde seçilip uygulanması, organizasyondaki bazı çalışanların eğitilmesi faaliyetlerini kapsayan, sınırları bir sözleşme ile çizilen, profesyonel tavsiye ve destek hizmetidir.

Yönetim danışmanı da bu hizmeti sunan ve gelecekteki danışmanlık fırsatlarını düşünerek müşteri ile sürekli bir ilişki kuran kişidir.” Yaptıkları işler yukarıda tanımlanandan farklı olsa da, bazı kişiler ya da gruplar yaptıkları işleri yönetim danışmanlığı olarak ifade etmektedir. Örneğin yeni ürünler ya da makineler üzerine teknik mühendislik yapmak, fiilen yönetimde çalışmak, idari fonksiyonları yönlendirmek, eğitim programlarını yürütmek, bilgisayar programlarını yüklemek, muhasebe işleri gibi dışarıdan alınan hizmetler, gayri resmi bir şekilde yöneticilere verilen tavsiyeler, “beyin avcılığı” faaliyetleri yönetim danışmanlığı değildir (Greiner ve Metzger,1983).